WORLD HERITAGE DESTINATION

WORLD HERITAGE DESTINATION

Thursday, September 15, 2011

PERSATUAN SAHABAT MUZIUM MELAKA
(Friends of Melaka Museum)
Perbadanan Muzium Melaka
Jalan Kota, 75000 Melaka

Telefon 06-2826526  Fax 06-2826745

Kepada:-

Ahli-Ahli MTA


Tuan / Puan,
KURSUS ASAS BAHASA ISYARAT MALAYSIA (BIM).
Adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Sahabat Muzium Melaka (PSMM) atau Friends of Melaka Museum (FOMM), akan mengadakan Kursus Asas Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) seperti berikut –

          Bertempat    : Dewan PERZIM Melaka.
          Waktu                   : 3.00 pm – 4.30 pm.
          Tarikh                   : 28hb September 2011 / Rabu.
                                05hb Oktober 2011 / Rabu.
                                12hb Oktober 2011 / Rabu.
                                18hb Oktober 2011 / Rabu.

Bahasa isyarat ialah bahasa yang digunakan oleh orang pekak untuk berkomunikasi secara visual antara satu sama lain. Kursus yang kami anjurkan terbuka kepada ahli PSMM/FOMM, dan juga orangramai yang berminat. Kursus ini berguna kepada frontliners yang besar kemungkinan akan berdepan dengan pelanggan atau pelancong yang cacat pengdengaran.

Pada akhir kursus, sijil penyertaan akan diberi pada para peserta.

Yuran penyertaan adalah RM100.00 seorang.
Jika anda berminat untuk menyertai kursus ini, sila penuhkan borang yang dilampirkan. Jika perlu borang tambahan, sila photocopy.

Borang yang lengkap diisi, beserta dengan wang penyertaan hendaklah dihantar kepada Setiausaha, Persatuan Sahabat Muzium Melaka pada atau sebelum hari Jumaat, 23hb September, 2011.

Jikaada sebarang pertanyaan, harap menghubungi Puan Aryati Arshad @ 012-3894214 atau 06-2812886 ATAU Puan Norjuliana Md Ali @ 06-2812886.

Sekian sahaja dimaklumkan.

Yang benar,
SHAUKANI ABBAS
(HAJI SHAUKANI ABBAS),
Yang di Pertua,
Persatuan Sahabat Muzium Melaka.
HP 012-6120618.                                                 

Blog Archive

MALAYSIAN FLAG

MALAYSIAN FLAG

"Rojak " Video By The Suleiman Brothers

object width="425" height="344">

The Malacca Story (Chinese version)

with courtesy to asmaliana-BPP

The Malacca Story (part 2)

The Malacca Story (part 3)

With courtesy to Asmaliana-BPP